Training geven

Training

Bij het training geven komen een heleboel zaken kijken. Naast technische en taktische kennis is een heel belangrijk punt de didactische kennis. Hoe ga je met spelers om? Hoe breng je jouw kennis over op je spelers? Hoe ga je om met de vragen die jou gesteld worden? Ik zal hier op deze vragen mijn mening geven.

Didaktisch:
Eerst wat algemene tips:

  • Wees duidelijk en consequent
  • Spreek rustig
  • Straal zelfvertrouwen uit (ook al ben je dat niet)
  • Neem ten alle tijden de tijd
  • Zoek oogcontact

Deze tips lijken vanzelfsprekend. Echter in hoeverre hou jij als trainer aan deze tips. Belangrijk in deze is om kritisch ten opzichte van jezelf te zijn en misschien nog wel belangrijker te blijven.

Hoe ga je met spelers om?
Iedere speler is uniek. Maar toch heeft iedereen een bepaald persoonlijkheidstype. Daar zijn verschillende onderzoeken naar gedaan met ieder hun eigen indelingen. Zelf werk ik het liefst met het schema volgens de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Meer informatie daarover is te vinden via mbti.pagina.nl.
Onthoudt dat de trainer zich moet aanpassen aan de speler, maar dat de speler zich ook moet aanpassen aan de trainer.

Hoe breng je jouw kennis over op je spelers?
Sommige zaken zijn voor spelers moeilijk te begrijpen en zijn aan de hand van een voorbeeld veel duidelijker te maken. Denk hierbij aan:”De meeste controlle over de bal heb je als de bal voor je raakt, niet naast je”. Waarom is dit zo? Een speler hoeft dit niet voor waar aan te nemen. Door als voorbeeld te nemen dat het veel makkelijker is om een spijker in een balk te hameren, door evenwijdig voor de balk en recht voor de spijker te gaan staan. Het is veel moeilijker om de spijker te raken als je loodrecht op de balk te gaan staan. Probeer dus duidelijke taal en begrijpbare voorbeelden te gebruiken.
Van de trainer wordt verwacht dat hij de kennis heeft en weet hoe hij daar gebruik van kan maken. Veelal is bij spelers de kennis ook wel aanwezig (bijvoorbeeld:”Hoe draait het balletje?”), maar weten ze niet hoe ze die kennis moeten en kunnen gebruiken. Door gerichte vragen te geven, waarbij het liefst open antwoorden gegeven moeten worden (dus geen “ja” of “nee” antwoorden) kunnen spelers het gevoel hebben dat ze zelf dingen aan het ontdekken zijn. Dit is een manier waarop zelfstandige spelers gemaakt worden. Deze spelers zijn ook veel makkelijker in staat om een tactiek tijdens een game aan te passen.

Hoe ga je om met de vragen die jou gesteld worden?
Een open deur, maar toch noodzakelijk om te vermelden: “Domme vragen bestaan niet”. Ga op elke vraag, hoe triviaal ook, serieus in en probeer de speler het gevoel te geven dat hij serieus genomen wordt en een antwoord heeft gekregen op de vraag.
Vragen van spelers zijn goed. Dit duidt erop dat ze zich bezig houden met wat ze zelf aan het doen zijn. De taak van de trainer is dan om ervoor te zorgen dat de speler zelf gaat meedenken aan een oplossing voor het probleem wat hijzelf gesteld heeft.