Coachen

Coachen is iets anders dan training geven. Het grootste verschil tussen coachen en training geven, is dat bij training geven ben je alleen bezig met de eigen speler. Met coachen ben je veel meer bezig met de tegenstander. Je weet de sterke en zwakke punten van je eigen speler. Bij het coachen ben je bezig om de die punten zo sterk mogelijk te gebruiken om een tactiek te verzinnen waar een tegenstander zich op stuk bijt.

Wat is coachen?
Een definitie van coachen zou kunnen zijn: “Het begeleiden van een speler/speelster om hem/haar tot een optimaal resultaat te laten komen tijdens een wedstrijd”
Maar hier rijst al gelijk de vraag: wat is een optimale resultaat? en wanneer vindt het begeleiden plaats en wat houdt dat begeleiden in? Verschil tussen coach en trainer

Wat doet een coach?

 • Organisatie voor, tijdens en na wedstrijden
  Vlak voor en tijdens wedstrijden is een speler veel met de wedstrijd zelf bezig. Hij wil zich graag alleen maar concentreren op die wedstrijden concentreren. Randzaken als waar, hoe laat en tegen wie zijn wel degelijk van belang, maar voor een speler is de afleiding dan veel groter. Door de spanning kan een speler wat vergeten, een coach is er dan om te controleren of een speler al zijn benodigheden bij zich heeft.
  Na een wedstrijd is een speler meestal nog bezig met de wedstrijd en heeft niet de aandacht voor de (schriftelijke) afhandeling van een wedstrijd. Een coach is er dan om hem daarmee te helpen of aan te herinneren.
 • Doelen bespreken
  Van te voren bespreekt een coach wat de doelen zijn voor een wedstrijd. Dat hoeft niet altijd winnen te zijn. Zeker als er een enorm niveau verschil is tussen spelers, kan het beter zijn om een bepaalde opdracht uit te voeren. Denk hierbij aan plaatsing, effectvariatie of snelheidvaraties.
 • Tactiek bespreken
  Van te voren wordt er door de speler en de coach een tactiek besproken. Tijdens een wedstrijd heeft een coach meer afstand tot de wedstrijd dan een speler. En dus is het voor de coach makkelijker om te kijken of een tactiek aangepast moet worden.
 • Mentale ondersteuning
  Als een correcte uitvoering tot het gewenste resultaat van de doelstelling resultaat
 • Corrigeren van (a)sociaal gedrag
  Een speler moet zich maximaal met de wedstrijd bezig houden en minimaal met de randzaken. Een taak van de coach is het helpen van een speler zijn aandacht bij de wedstrijd te houden. Zowel als het (te) goed gaat en ook als het niet goed gaat.

Wat doet een coach niet?
* Technische correcties
* Ruzie maken
* Teveel aandacht trekken dat ten koste van de speler gaat

Hoe moet je coachen?
* Positief realistisch benaderen (tegenover elk negatief element minimaal 1 positief)
* Maximaal 3 aandachtspunten
* Focussen op zwakke en sterke punten tegenstander
* Focussen op sterke punten eigen speler